Tražite pomoć

Zanima Vas kakvog je „zdravlja“ vaša firma? Jesmo li prezaduženi? Ostvarujemo li dovoljnu profitabilnost? Kakav nam je otplatni kapacitet za eventualno dugoročno zaduženje? Imamo li prostora za isplatu dobiti? Dobro radimo, prihod raste, imamo i dobit, ali nedostaje nam sredstava na računu, kako to?

Firme su živi organizmi čije se stanje tijekom vremena mijenja, stoga vlasnici moraju paziti i na vrijeme poduzimati potrebne mjere. Da bi to mogli, potrebno je prvo napraviti dijagnostiku postojećeg stanja i na vrijeme prepoznati sve rizike i eventualne probleme. Temeljni financijski izvještaji su:

  • Bilanca (pokazuje stanje imovine i izvora financiranja)

  • Račun dobiti i gubitka (pokazuje financijski rezultat uspješnosti poslovanja)

  • Izvještaj o Novčanim tokovima (pokazuje kretanje novca po različitim osnovama)

Svaki od izvještaja pokazuje detaljnije jedan segment poslovanja i sam za sebe nije dovoljan. Zadatak kvalitetne financijske analize je napraviti korelaciju među svim izvještajima i izraditi konačnu ocjenu stanja sa preporukama za eventualna poboljšanja.

NixAn vam može ponuditi uslugu stručne i objektivne analize financijskog položaja vaše firme sa preporukama za poboljšanje.

Naše usluge uvijek usklađujemo s Vašom poslovnom strategijom

Usluge

Ostale usluge u ponudi

services-4
Financiranje / Refinanciranje

Razmišljate o investiciji za širenje/unapređenje poslovanja ? Povećavate obim posla koji zahtijeva dodatno ulaganje obrtnih sredstava? Trenutačna struktura zaduženja opterećuje poslovanje ? Dobili ste EU bespovratna sredstva, ali prije isplate trebate sami financirati ulaganja?

Vanjski financijski direktor – Outsourced CFO

Razmišljate o tome da bi bilo imati vlastitog financijskog direktora u firmi kojemu bi prepustili brigu financijama, ali s obzirom na veličinu društva to vam je previsok trošak?
Usluga vanjskog financijskog direktora ili vanjskog CFO je idealan izbor za Vaše društvo!

services-3
Organizacija poslovanja

Uspješno poslujete, ali pri tome se trošite sve više i niste zadovoljni sami sa sobom. Možda bi trebali razmisliti o drugačijoj organizaciji posla i drugačijem ustroju firme? Možda bi trebali delegirati neke poslove drugim suradnicima?